Petter Hellsing

Lukten av snö. En solvarm husvägg. Kluckande vatten under en brygga. Det fanns en tid där världen var närvarande och självklar. I dag är det något som inte längre stämmer, en konflikt mellan människan och en värld som inte längre är passiv. Havet ger inte längre, skogen tystnar och atmosfären är mättad av oxider. Det som vi förut kunde göra utan att närmre tänka efter är inte längre möjligt.

Handen andas med världen
12 november – 15 januari

Utställningen Handen andas med världen, är ett försök att komma tillbaka till en relation med världen som bygger på ömsesidighet och respekt. Hantverket är för Petter Hellsing en väg att återskapa det som har gått förlorat mellan människan och världen. I hantverket finns en erfarenhet att förhålla sig till ett material, vi tvingas lyssna på krafter utanför oss själva. Handlingen kräver en ömsesidighet och vidgar gränserna för att vara människa.

Att förstå världen via händerna är sedan tusentals år, en del av att vara människa och kanske är det så att kreativa händer är grunden för vår kultur. Att aktivera händerna är att aktivera hjärnan, våra händer bygger en relation till världen.

I utställningen vill Petter Hellsing bjuda in till ett deltagande som utgår från den kollektiva kunskap som är hantverkets grund. Det blir ett rum att kliva in i som kommer att leva och förändras under utställningsperioden. Ull och trä är basen och det kommer att finnas möjlighet att prova på att karda, spinna, väva, snida och tälja.

I Handen andas med världen vill Hellsing även knyta kontakter till de lokala nätverk som finns runt materialen så som fårbönder, vävstugor och besökare med nyfikenhet på materialen.

Petter Hellsing är sedan flera år verksam som konstnär på Gotland och arbetar där med de material han har omkring sig. Ofta ull och det är inte bara för att ta tillvara en lokal resurs som saknat kommersiellt värde. Utan det sätter honom även i en relation till platsen, landskapet och till den kunskap som finns bland lammbönder och nätverken kring materialen. I utställningen visar Hellsing bildvävar som är porträtt av materialet i sig självt. Vävstolar som skulpturalform, där redskapets relation till den mänskliga kroppen får expandera ut i rummet men han arbetar även med brukstextilier att användas i vardagen, mattor av handspunnen ull ifrån gutefår och arbetskläder av handvävda ulltyger att användas i det praktiska arbetet med lammen.

www.petterhellsing.se