Organisation, uppdrag och verksamhetsidé

Här kan du ta del av konstmuseets organisation, uppdrag och verksamhetsidé.

Vi är en del av Eskilstuna konstmuseer

Eskilstuna konstmuseer består av Ebelingmuseet, Eskilstuna konstmuseum & Svenskt barnbildarkiv. I konstmuseernas verksamhet ingår samlingar, tillfälliga utställningar, konstpedagogisk verksamhet, offentligkonst, depositionskonst, butik och viss programverksamhet.

Eskilstuna konstmuseer är en del av Eskilstuna kommuns verksamheter inom Kultur- och fritidsförvaltningen, område Kultur.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att samla vårda, bevara och tillgängliggöra konst och barnbilder, samt i mötet med konsten ge möjlighet till eget skapande och kreativitet.

Verksamhetsidé

Våra verksamheter omfattar en bredd av konstnärliga uttryck och vi strävar efter att ha ett öppet och tillåtande förhållningssätt till konsten och till människan.

Vår målsättning är att genom konst skapa utrymme för reflektion kring den egna tillvaron, samhället i stort och kring vår historia samt vår gemensamma framtid.

Eskilstuna konstmuseers verksamhet belyser samhällsfrågor och är en källa till kunskap och lärande. Konst kan både störa och beröra och vi värnar om det dagliga mötet med våra besökare.

Vi har fri entré och vi välkomnar alla!

Bild: Samlingen på Eskilstuna konstmuseum, tema Sörmlandskonstnärer. Från vänster: "Smed med hammare och tång" av Allan Ebeling, "Utsikt mot havet" av Marianne Ebeling, "Just Me" av Karin Ögren.