Tegelfasad med ett större keramiskt färgglatt verk.

I Eskilstuna kommun finns närmare 200 offentliga konstverk. Varje år tillkommer nya verk, eftersom offentlig konst är en självklar del när Eskilstuna växer och utvecklas.

Bild överst på sidan: Verket Kärnor ur antropocen av Ylva Wilhelmina Franzén, Munktellskolan, 2023.

PLACEHOLDER TEXT!