Munktellskolan

Tre konstuppdrag pågår i samband med byggnationen av den nya kommunala grundskolan i Munktellstaden.

I Munktellstaden byggs en ny kommunal grundskola som fått namnet Munktellskolan. Skolan byggs i etapper och den första etappen byggs för årskurs 7-9 med tillhörande skolgård. I samband med byggnationen är 1 % av budgeten till konstnärlig gestaltning. Byggnationen påbörjas under vintern 2021 och färdigställs till höstterminen 2023.

Uppdrag 1:
Inköp av konst

Ett befintligt konstverk köps in och placeras på byggnadens tegelfasad mittemot STIGA SPORTS ARENA. Eskilstuna konstmuseum bistår med konstkompetens i upphandlingen av konsten.

Den här delen av byggnaden blir en viktig del i stadsrummet och konstverket blir offentligt, lika synbart för förbipasserande som för skolans elever och personal, samt för besökare till arenan.

Uppdrag 2
Gestaltningsuppdrag till smidesräcket till skolans trappa

En konstnärlig gestaltning med placering trappan som leder upp till skolan, ska bidra till att göra platsen mer välkomnande och inspirerande för högstadiets elever, eftersom de passerar trappan varje dag för att ta sig till skolan.

Tre konstnärer/konstnärsgrupper bjöds in att rita på förslag och arbetsgruppen valde att gå vidare med Hilda Hellströms förslag Plastiska formationer med motiveringen:

”I skissförslaget Plastiska formationer har trappräckets överliggare fått en böljande form som lekfullt leder skolans elever upp för trappan. Bearbetningen av smidesräcket till en mer organisk form refererar till järnets flytande karaktär i upphettat stadie, men också vattnets olika stadier och Eskilstunasåns närvaro i historisk produktion – både som vattenkraft och för transport.

Corténet på trappens utsida behandlas för att förstärka räckets organiska form. Plastiska formationer är ett effektfullt förslag som inbjuder till en taktil upplevelse av skoltrappan, samtidigt som det bidrar till en visuell upplevelse även för andra som passerar byggnaden.”

Uppdrag 3
Konstnärlig undersökning av Munktellstaden

Bakgrund

Eskilstuna konstmuseum strävar efter att göra människor delaktiga i arbetet med stadens offentliga konst och arbetsmetoderna för det kan se olika ut. I det här uppdraget ska delar av allmänheten bjudas in att delta i en konstnärlig undersökning och aktivering av platsen. Eskilstuna konstmuseum har gett uppdraget till MuralCentralen, som består av konstnärerna Ingrid Sandsborg och Björn Carnemalm.

Tema för den konstnärliga undersökningen är DÅTID-NUTID-FRAMTID

Uppdraget

Konstnärsduon Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg (från MuralCentralen) fick sommaren 2022 uppdraget att genomföra en konstnärlig undersökning av Munktellstaden. I uppdraget ingår att personer som rör sig i området engageras i processen och att arbetet synliggörs på något sätt. Muralcentralen samarbetar nu därför med bland annat Eskilstuna folkhögskolas konstlinje.

Temat för uppdraget är Dåtid Nutid Framtid och Carnemalm/Sandsborg har tagit fasta på namn på platser och områden i Munktellstadsområdet. Även de mer inofficiella namnen som människor som är bekanta med området använder för att orientera sig i ett område de känner.

I februari, lagom till Folk och Kultur, presenterade Folkhögskolan en process-utställning på temat ”Mellanrum”, där Konstlinjen tittat närmare på just Munktellstaden, ur olika konstnärliga perspektiv.

Du kan följa processen på Muralcentralens nystartade instagram-sida: @Nu_Da_Sen. Även där medverkar deltagare från Eskilstuna Folkhögskolans konstlinje.

Under våren 2023 kommer Carnemalm och Sandsborg att träffa, bland andra, högstadieelever och förskolebarn för workshops och exkursioner och arbetet kommer att bli synligt som temporära inslag i stadsbilden.

I augusti presenterar Muralcentralen resultatet av projektet i en process-utställning på Eskilstuna konstmuseum.